Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı!

0 42

Rekabet Kurumu, Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Karar, şirketler hakkında “ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu berbata kullanmak suretiyle” başlatılan ön araştırmanın tamamlanmasıyla geldi. Rekabet Şurası, ön araştırmada elde edilen bulguları önemli ve kâfi bulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl da tıpkı sebepten ceza kesilmişti:

Rekabet Kurumu, Google’a şimdi geçtiğimiz yılın nisan ayında 296 milyon TL’lik ceza kesmişti. Bu ceza da Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Unsurunun ihlal edildiği gerekçesiyle verilmişti.

Google’ın ihlal ettiği argüman edilen Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. hususu:

Madde 6- Bir yahut birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir kısmında bir mal yahut hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına veya diğerleri ile yapacağı mutabakatlar ya da birlikte davranışlar ile berbata kullanması hukuka karşıt ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri bilhassa şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına öbür bir teşebbüsün girmesine direkt yahut dolaylı olarak mani olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan hareketler,

b) Eşit durumdaki alıcılara tıpkı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı koşullar ileri sürerek, direkt yahut dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal yahut hizmetle birlikte, öbür mal yahut hizmetin satın alınmasını yahut aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın yahut hizmetin, öteki bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafından teşhiri kaidesine bağlanması ya da satın alınan bir malın muhakkak bir fiyatın altında satılmaması üzere tekrar satış halinde alım satım kaidelerine ait sınırlamalar getirilmesi,

d) Makul bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak diğer bir mal yahut hizmet piyasasındaki rekabet şartlarını bozmayı amaçlayan hareketler,

e) Tüketicinin ziyanına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.

Kaynak: Webtekno

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.