Teknolojinin Bir Sonraki Çağını Neden Müşteri Deneyimi Belirleyecek?

0 64

Sektörler arasında teknolojik gelişim hız kaybetmiyor. Geleneksel olarak dijital dönüşümün potansiyelinin tamamından faydalanma konusunda isteksiz olan sektörler dahi bu yönde bir dönüşüm ortaya koyuyor. Bu kapsamda Cisco Orta Doğu ve Afrika (MEA) CTO’su Osama Al-Zoubi, teknolojinin bir sonraki çağını neden müşteri deneyiminin belirleyeceğini anlattı.

Yeni teknolojiler kullanma isteği arttıkça, dijital işletme süreçlerinin, bununla ilişkili sistemlerin ve bağlı akosistemlerin dinamikleri önemli ölçüde artış gösterdi. Bunun sonucunda, işletmeler bir zamanlar yalıtılmış olan süreçlerden daha entegre operasyonlara geçtikçe, giderek daha fazla kişi becerilerin buna ayak uyduramadığını fark ediyor.

Birçok şirketin doldurmak için mücadele ettiği büyük BT beceri boşlukları ortaya çıkıyor ve Cisco gibi uzmanlaşmış bir iş ortağı tam bu noktada merkezi bir rol oynuyor. Sonuç olarak, dijital altyapı potansiyelinin tamamından faydalanamadığınız ve iş değeri elde edemediğiniz sürece, yeni dijital altyapılara yatırım yapmak pek mantıklı değil.

Buradaki sorun, beceri konusundaki bu eksikliğe karşılık, müşteriler arasında daha iyi deneyim temelli etkileşimler konusunda artan bir trend olması. Bu ihtiyaca ayak uydurmak için alıcılar ve satıcılar arasındaki ilişkinin de değişmesi gerekiyor. IDC’nin hazırladığı IT Supplier Customer Experience and the Acceleration of Your Digital Transformation 2020 (BT Tedarikçilerinin Müşteri Deneyimi ve Dijital Dönüşümünüzün Hızlanması) başlıklı rapora göre, COVID pandemisi dijitalleşme sürecini hızlandırırken, şirketler uzaktan çalışmayı, işbirliği platformlarını, güvenliği ve esnekliği mümkün kılmaya yönelik sistemleri kullanıma sunmak için büyük çaba gösterdi. Bunun başarılı olması için BT tedarikçilerinin düzenli Zoom toplantılarının ötesine geçen bir biçimde planlama ve hizmet sağlama süreçlerinin merkezine müşterilerini yerleştirmesi gerekiyor. Bu da, Cisco’nun olağanüstü işbirliği deneyimleri için gerekli temellerin atılmasını sağlayarak ön plana çıktığı bir konu.

IDC’nin çalışmasında işletmelerin yüzde 47’si bir tedarikçinin planlama, uygulama ve çözüm yönetimi konusunda destek sağlama yeterliliğinin, tedarikçi seçiminde çok önemli veya son derece önemli olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Bununla birlikte, Avrupa’da ankete katılan işletmelerin yarısından fazlası için tedarikçilerin geçmiş performansı önemli veya son derece önemli olarak değerlendiriliyor. Son on yılda “her şey için bir uygulama” beklentisiyle, şirket yöneticilerinin dijital teknoloji algısı kayda değer bir değişime uğradı. BT seçeneklerinin fazlalığı, şirketlerin odak noktalarını teknolojinin sağlayabileceği olanaklardan maliyete ve teknolojinin uygulanmasının ne kadar süreceğine kaydırdığı anlamına geliyor. 2018’de yapılan bir IDC anketinin sonuçlarına göre, alıcılar sunulan ürün ve hizmetler arasında çok az fark olduğunu düşünüyor. Tedarikçiler arasında artan rekabet, sistemlerin ve süreçlerin daha da karmaşıklaşmasına yol açarak, BT becerilerindeki eksikliği vurguladı. Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılında yaptığı bir araştırma ise, yazılım geliştirici ve analistlerin genel yetenek eksikliğinde üçüncü sırada olduğunu, bunun yanında mühendis ve bilişim çalışanlarının da üst sıralarda olduğunu ortaya koydu.

Kaynak:hurriyet.com.tr

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.