YKS’de Çıkacağı Katılaşan Hususlar ve Çalışma Taktikleri

0 50

4 Şubat 2021 tarihinde başlayan YKS müracaat süreci 2 Mart 2021 tarihinde kapandı. Temel Yeterlilik Testi TYT, Alan Yeterlilik Testleri AYT ve Yabancı Lisan Testi YDT oturumlarından oluşan YKS yani Yükseköğretim Kurumları İmtihanı için iştirakçiler oturum başı 90 TL ödediler. Birinci oturum TYT 26 haziran 2021, ikinci oturum AYT 27 Haziran 2021 ve yabancı lisan oturumu YDT 27 Haziran 2021 tarihinde öğlenden sonra yapılacak.

YKS mevzuları için neredeyse katılaştı gözüyle bakabiliriz. İmtihan günü için geri sayım son süratiyle sürerken çalışmayı son aylara bırakanlar ve son ayları nokta atışı çalışmalar ile geçirmek isteyenler için YKS hususları ve birtakım çalışma taktikleri anlattık. Hiçbir imtihan hayatın sonu değil fakat emeklerinizi boşa çıkarmamak için birtakım hususlar üzerinde daha dikkatli çalışmalı ve uzmanların çalışma taktiklerini gözardı etmemelisiniz.

Mutlaklaşan YKS mevzuları:

 • TYT Türkçe;
  • Sözcükte Mana
  • Cümlede Mana
  • Paragrafta Mana
  • Ses Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Sözcükte Yapı
  • İsimler (Adlar)
  • Sıfatlar (Ön Adlar)
  • Zamirler (Adıllar)
  • Zarflar (Belirteç)
  • Edat, Bağlaç, Ünlem
  • Fiiler (Eylemler)
  • Ek Fiil
  • Fiilimsi
  • Fiilde Çatı
  • Cümle Ögeleri
  • Cümle Çeşitleri
  • Anlatım Bozuklukları
 • TYT Matematik;
  • Sayı Kümeleri ve Çeşitleri
  • Bölme-Bölünebilme
  • Ebob-Ekok
  • Rasyonel Sayılar
  • Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  • Mutlak Kıymet
  • Üslü Sözler
  • Esaslı Sözler
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran – Orantı
  • Denklem Çözme
  • Sayı – Kesir Sorunları
  • Yaş Sorunları
  • Hareket Sorunları
  • Karışım Sorunları
  • Yüzde-Faiz Sorunları
  • Tablo-Grafik Sorunları
  • Rutin Olmayan Sorunlar
  • Data
  • Mantık
  • Kümeler
  • İşlevler
  • Polinomlar
  • 2. Dereceden Denklemler
  • Karmaşık Sayılar
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı
  • Mümkünlük
 • TYT Geometri;
  • Doğruda Açılar
  • Üçgende Açılar
  • Açı-Kenar Bağıntıları
  • Eşlik
  • Benzerlik
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
  • Dik Üçgen
  • Üçgende Alan
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Yamuk
  • Paralelkenar
  • Eşkenar Dörtgen
  • Dikdörtgen
  • Kare
  • Deltoid
  • Noktanın ve Doğrunun Analitiği
  • Çemberde Açı ve Uzunluk
  • Dairenin Etrafı ve Alanı
  • Dik Prizma
  • Dik Piramit
 • TYT Fizik;
  • Elektrostatik
  • Mıknatıs
  • Elektrik Akımı
  • İş ve Güç
  • Kütle Merkezi
  • Dinamik
  • Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket
  • Sıvıların Kaldırma Prensibi
  • Kolay Makine
  • Basınç
  • Ses
  • Optik
  • Isı Ve Sıcaklık
  • Husus Ve Özellikleri
  • Kuvvetler
  • Fiziğin Tabiatı
 • TYT Kimya;
  • Kimya Bilimi
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Kimyasal Çeşitler Ortası Etkileşimler
  • Hususun Hâlleri
  • Tabiat ve Kimya
  • Kimyanın Temel Kanunları
  • Mol Kavramı
  • Kimyasal Yansıma Denklemleri
  • Kimyasal Hesaplamalar
  • Karışımlar
  • Karışımların Ayrılması
  • Asitler, Bazlar, Tuzlar
  • Kimya Her Yerde
 • TYT Biyoloji;
  • Biyoloji Bilimi
  • Temel Bileşenler
  • Hücrenin Yapısı
  • Hücre Zarından Husus Alışverişi
  • Sitoplazma ve Çekirdek
  • Canlıların Sınıflandırılması
  • Hücre Bölünmeleri
  • Üreme Çeşitleri
  • Kalıtım
  • Ekosistem Ekolojisi
 • TYT Tarih;
  • Tarih Bilimine Giriş
  • Birinci Çağ Medeniyetleri
  • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
  • İslam Tarihi ve Uygarlığı
  • Türk-İslam Devletleri
  • Türkiye Tarihi
  • Beylikten Devlete
  • Dünya Gücü Osmanlı Devleti
  • Arayış Yılları
  • Yeniçağ Avrupası
  • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
  • Yakınçağ Avrupası
  • En Uzun Yüzyıl
  • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
  • 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
  • I. Dünya Savaşı
  • I. TBMM Devri
  • Kurtuluş Savaşında Cepheler
  • Türk İnkılabı
  • Atatürkçülük ve Atatürk Unsurları
  • Atatürk Devri Türk Dış Siyaseti
 • TYT Coğrafya;
  • Tabiat ve İnsan
  • Dünya’nın Form ve Hareketleri
  • Coğrafik Pozisyon
  • Harita Bilgisi
  • Atmosfer ve İklim
  • Sıcaklık
  • Basınç ve Rüzgarlar
  • Nemlilik ve Yağış
  • İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
  • Türkiye’nin İklimi
  • Yerin Şekillenmesi
  • İç Kuvvetler
  • Dış Kuvvetler
  • Su Kaynakları
  • Topraklar
  • Bitkiler
  • Nüfus
  • Göç
  • Yerleşmeler
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Doğal Afetler
 • TYT Din Kültürü;
  • İnanç
  • İbadet
  • Ahlâk ve Pahalar
  • Din, Kültür ve Medeniyet
  • Hz. Muhammed (SAV.)
  • Vahiy ve Akıl
  • İslam ve Bilim / Anadolu’da İslam
  • Kur’an’da Kimi Kavramlar
  • İslam Fikrinde Tasavvufi Yorumlar
  • Aktüel Dini Sıkıntılar
  • Dinler
 • TYT İdeoloji;
  • İdeolojiyi Tanıma
  • İdeoloji ile Düşünme
  • Varlık İdeolojisi
  • Bilgi İdeolojisi
  • Bilim İdeolojisi
  • Ahlak İdeolojisi
  • Din İdeolojisi
  • Siyaset İdeolojisi
  • Sanat İdeolojisi
 • AYT Matematik;
  • İşlevler
  • Polinomlar
  • 2. Dereceden Denklemler
  • Karmaşık sayı
  • Parabol
  • Eşitsizlikler
  • Permütasyon – Kombinasyon
  • Binom ve Mümkünlük
  • Logaritma
  • Diziler
  • Trigonometri
  • Limit ve Süreklilik
  • Türev Alma Kuralları
  • Türev Uygulamaları
  • Bilinmeyen İntegral
  • Belli İntegral
  • İntegralle Alan Hesabı
  • AYT Geometri;
  • Doğruda Açılar
  • Üçgende Açılar
  • Açı-Kenar Bağıntıları
  • Eşlik – Benzerlik
  • Açıortay – Kenarortay
  • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
  • Dik Üçgen
  • Üçgende Alan
  • Çokgenler
  • Yamuk
  • Paralelkenar
  • Eşkenar Dörtgen
  • Dikdörtgen
  • Kare – Deltoid
  • Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği
  • Dönüşüm Geometrisi
  • Çemberde Açı ve Uzunluk
  • Dairenin Etrafı ve Alanı
  • Dik Prizma
  • Dik Piramit
  • Silindir-Koni-Küre
  • Çemberin Analitiği
 • AYT Fizik;
  • Vektörler
  • Bağıl Hareket
  • Newton’ın Hareket Kanunları
  • Sabit İvmeli Hareket
  • Atışlar
  • Güç ve Hareket
  • İtme ve Çizgisel Momentum
  • Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
  • Kolay Makineler
  • Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
  • Paralel Levhalar ve Sığa
  • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
  • Alternatif Akım ve Transformatörler
  • Çembersel Hareket
  • Kolay Harmonik Hareket
  • Dalga Mekaniği
  • Atom Modelleri
  • Büyük Patlama ve Radyoaktivite
  • Çağdaş Fizik
  • Çağdaş Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • AYT Kimya;
  • Kuantum Sayıları
  • Elektron Dizilimi
  • Periyodik Özellik
  • Gazlar
  • Çözeltilerde Derişim
  • Koligatif Özellikler
  • Çözünürlük
  • Kimyasal Yansımalarda Güç
  • Kimyasal Yansımalarda Sürat
  • Kimyasal İstikrar
  • Asit-Baz İstikrarı
  • Çözünürlük İstikrarı (KÇÇ)
  • Redoks
  • Piller
  • Elektroliz
  • Karbon Kimyasına Giriş
  • Hidrokarbonlar
  • Alkoller ve Eterler
  • Karbonil Bileşikleri
  • Karboksilik Asitler ve Esterler
  • Güç Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • AYT Biyoloji;
  • Hudut Sistemi
  • Endokrin Sistem
  • Duyu Organları
  • Takviye ve Hareket Sistemi
  • Sindirim Sistemi
  • Dolanım ve Bağışıklık Sistemi
  • Teneffüs Sistemi
  • Boşaltım Sistemi
  • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
  • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
  • Genetik Şifre-Protein Sentezi
  • Fotosentez – Kemosentez
  • Hücresel Teneffüs
  • Bitki Biyolojisi
  • Canlılar ve Etraf
 • AYT Edebiyat;
  • Mana Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
  • Edebî Bilgiler
  • Destan Periyodu (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı
  • İslami Dönem Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
  • Divan Edebiyatı
  • Halk Edebiyatı
  • Edebî Akımlar
  • Tanzimat Edebiyatı
  • Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı
  • Ulusal Edebiyat
  • Cumhuriyet Şiiri
  • Cumhuriyet Romanı
  • Cumhuriyet Devri
  • Dünya Edebiyatı
  • Çağdaş Türk Edebiyatı
  • Eser Özetleri
 • AYT Tarih;
  • Atatürk’ün Vefatı
  • 20. yy Başlarında Dünya
  • İkinci Dünya Savaşı
  • Soğuk Savaş Devri
  • Yumuşama Periyodu ve Sonrası
  • Globalleşen Dünya
  • Türklerde Devlet Teşkilatı
  • Türklerde Toplum Yapısı
  • Türklerde Hukuk
  • Türklerde İktisat
  • Türklerde Eğitim – Bilim
  • Türklerde Sanat
  • Türklerde Spor
 • AYT Coğrafya;
  • Kentlerin İşlevleri
  • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
  • Ekonomik Faaliyetler
  • Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
  • Nüfus
  • Memleketler arası Ulaşım Sınırları
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Etraf ve İnsan
  • Doğal Afetler
 • AYT Din Kültürü;
  • Kuran ve Yorumu
  • Hz. Muhammed’in Hayatı
  • İslam Kanısında Yorumlar
  • İslam Dinine Nazaran Makus Alışkanlıklar
  • Hazreti Muhammed
  • İslam Fikrinde Tasavvuf
  • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
 • AYT İdeoloji;
  • İdeolojinin Alanı
  • Bilgi İdeolojisi
  • Bilim İdeolojisi
  • Varlık İdeolojisi
  • Ahlak İdeolojisi
  • Siyaset İdeolojisi
  • Sanat İdeolojisi
  • Din İdeolojisi
 • YDT Hususları;
  • Söz Bilgisi
  • Lisan Bilgisi
  • Cloze Test
  • Cümleyi Tamamlama
  • İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
  • Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
  • Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
  • Paragrafta Mana Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
  • Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
  • Diyalog Tamamlama
  • Mana Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

İştirakçiler, 2021 YKS TYT oturumunda 40 Türkçe, 28 matematik, 12 geometri, 7 fizik, 6 kimya, 6 biyoloji, 5 tarih, 5 coğrafya, 5 din kültürü ve 5 ideoloji sorusu ile karşılaşacaklar. AYT oturumunda ise iştirakçiler 30 matematik, 10 geometri, 14 fizik, 13 kimya, 13 biyoloji, 24 edebiyat, 10 tarih, 5 coğrafya, 8 din kültürü ve 12 ideoloji sorusu ile karşılaşacaklar. YDT oturumu ise 80 yabancı lisan sorusundan oluşuyor.

İmtihanda çıkacak soru sayıları ve YKS mevzuları aşikâr olsa da hangi mevzudan kaç soru çıkacağı konusunda kesin bir şey söylemek gerçek değil. Eğitim uzmanlarının bu bahiste kimi görüşleri var elbette lakin kesin bir şey söyleyerek yönlendirme yapmak hakikat olmaz. Bu nedenle öğretmenleriniz ve eğitim uzmanlarının söyledikleri doğrultusunda çalışmalarınızı yönlendirebilirsiniz.

YKS çalışma taktikleri:

 • Çalıştığınız hususları değişik hale getirin.
 • Gerçek bir vakit planlaması yapın.
 • Blok çalışma dönemleri belirleyin.
 • Rahat edeceğiniz bir çalışma yeri belirleyin.
 • Çalışma öncesi zihninizi boşaltın.
 • Yanınıza biraz atıştırmalık alın.
 • Değerli bilgileri evvel öğrenin.
 • Kendinize özel çalışma kartları hazırlayın.
 • Uyumlu olduğunuz bir arkadaş kümesiyle çalışın.

Çalıştığınız mevzuları farklı hale getirin:

İtiraf etmek gerekiyor ki her dersin her konusu ilgi cazip olmayabiliyor fakat sistem bu türlü, imtihan için öğrenmelisiniz. Mukadderatçı bir kabulleniş yerine çalıştığınız mevzular ile gerçek hayatta neler yapıldığını, ilgi alanlarınızla benzeri yanlarını ve imtihanın çok daha ötesini hayal ederek önünüzdeki bahisleri daha ilgi cazibeli bir hale getirebilirsiniz.

Yanlışsız bir vakit planlaması yapın:

İmtihana çalışayım derken tüm hayatınızı tek istikamete kanalize etmek sizin çok daha çabuk sıkılmanıza neden olacaktır. Günlük, haftalık ve aylık planlar ile tertipli bir çalışma ve toplumsal hayat planı hazırlayarak hem çok daha verimli ders çalışabilir hem de günlük hayatın cümbüşünden vazgeçmemiş olursunuz.

Blok çalışma dönemleri belirleyin:

Nasıl ki okulda makul bir mühlet ders işledikten sonra teneffüs veriliyor, meskeninizde ders çalışırken de bu türlü bir sistem oluşturabilirsiniz. 20 ile 50 dakika ortasında değişen bir mühlet boyunca ders çalıştıktan sonra 5 ile 15 dakika ortasında değişen bir mühlet mola verebilirsiniz. Bu molada hareket etmek sıhhatiniz açısından da faydalı olacaktır.

Rahat edeceğiniz bir çalışma yeri belirleyin:

Herkesin çalışırken rahat edeceği yer kendine özeldir. Kimisi bir kafede, kimisi kütüphanede, kimisi de odasında daha rahat ders çalıştığını söylüyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken mevzu, çalışmadan aldığınız randıman. Nerede daha verimli ders çalışıyorsanız orayı kendinize yer olarak belirleyin.

Çalışma öncesi zihninizi boşaltın:

Bahis sırf imtihan değil ki, herkesin bin tane kaygısı var. Ders çalışırken bu niyetler ile beyninizi meşgul etmemek için çalışma öncesi boş bir kağıt alın ve başınızı kurcalayan tüm niyetleri kağıda dökün. Tahminen bunu bir günlüğe dönüştürerek kendi imtihan güncenizi oluşturup, imtihanı muvaffakiyetle atlattığınız vakit bugünleri kendi gözünüzden yine okuyabilirsiniz.

Yanınıza biraz atıştırmalık alın:

Tıpkı ders çalışma yeri üzere çalışma sırasında bir şeyler yemek de bireye özel bir durumdur. Kimileri bu türlü bir şeyden rahatsız olabilir. Lakin bir şeyler atıştırarak ders çalışmak, kan şekerinizin düşmesini önleyeceği için daha uzun mühlet verimli bir biçimde ders çalışabilirsiniz. Abur cubur yerine daha sağlıklı atıştırmalar yemeniz öneriliyor.

Kıymetli bilgileri evvel öğrenin:

YKS bahisleri muhakkak lakin bir hususa ilişkin tüm bilgilerin imtihanda çıkmayacağını herkes biliyor. Bu nedenle çalışma sırasında öncelikli hususlara yük verin. Ufak ayrıntılar, tahminen imtihanda çıkar denilen bahisler ile zihninizi gereksiz yere meşgul etmeyin. Eğitim uzmanları bu hususta size yardımcı olacaktır.

Kendinize özel çalışma kartları hazırlayın:

Kimi yayınevleri imtihan bahisleri ile ilgili çalışma kartları hazırlıyorlar fakat bu kartlar ile öğrenmek herkese nazaran olmayabilir. Siz en yeterlisi kendi kartlarınızı hazırlayın. Dilediğiniz renklerde, dilediğiniz uzunlukta, tam da sizin sevdiğiniz çalışma kartları hazırlayarak kart üzerindeki bilgileri çok daha kolay ve eğlenceli biçimde öğrenebilirsiniz.

Uyumlu olduğunuz bir arkadaş kümesiyle çalışın:

ABD’de eğitim uzmanları, Asyalı öğrencilerin kümeler halinde çalıştığını gözlemlemiş ve bu bireylerin başarılı olmalarını küme çalışmasına bağlamışlardır. Bu çalışma taktiği de bireyden şahsa değişebilir lakin birlikte uyumlu olduğunuz şahıslarla ders çalışmanın imtihan sonuçları konusunda olumlu tesiri olduğu biliniyor.

Mutlaklaşan YKS hususları ve çalışmalarınızda işinize yarayacak birtakım çalışma taktikleri anlattık. İmtihan hiçbir şeyin mutlak sonucu değildir lakin yeniden de verimli bir çalışma temposu yakalamanın kimseye ziyanı olmaz. Şimdiden herkese muvaffakiyetler dileriz.

Kaynak: Webtekno

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.